Nařízená karanténa

Vážení klienti,

oznamujeme všem , kteří jsou zapojeni do aktivit projektu Klub Art 13 - spolu v umění (registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0011187), že v důsledku mimořádné situace, kterou vyhlásila vláda ČR, jsou do odvolání pozastaveny všechny aktivity určené osobám s postižením v tomto projektu.

Obnovení aktivit bude včas oznámeno prostřednictvím webových stránek.

V Brně dne 16.3.2020


Jaké máme plány? Tvoříme, pracujeme! Individuální přístup ke klientům. Jsme stále online! 

KlubArt 13 - spolu v umění

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0011187

Projekt podpoří osoby s mentálním handicapem v jejich aktivizaci při vstupu na trh práce a jejich integraci do běžné populace, včetně omezení jejich sociálního vyloučení a izolace. Cílem je napomoci vhodnému pracovnímu uplatnění mentálně handicapovaných osob, ale i podpořit jejich rodinné příslušníky a zaměstnavatele poradenstvím. Jedná se o ucelený soubor aktivizačních činností od uměleckých terapií (arteterapie, dramaterapie), motivační, pracovně tréninkové, až ke zprostředkování zaměstnání.  

  • Termín realizace: 1. 6. 2019 - 29. 5. 2021
  • Místo realizace: Jihomoravský kraj
  • Místo dopadu: Jihomoravský kraj
  • Cílová skupina: Osoby se zdravotním a mentálním handicapem