Jedeme v tom spolu.

Komunitní centrum Klub Art 13 vzniklo proto, aby pomáhalo osobám s mentálním a psychickým handicapem a jejich rodinám. Název "Spolu v umění" naznačuje, že tvoříme veřejně prospěšný projekt na němž se podílí veřejnost, umělci, partnerské organizace a místní samospráva. Jsme místem setkávání dvou světů, které se prolínají v umění, umožňujeme vést vzájemný dialog, který je možný nastolit skrze proces tvoření. Umělecká tvorba, tak jako sen, odhaluje motivy jednání a skryté tužby prostřednictvím obrazných symbolů. V případě osob s mentálním handicapem by racionální cesta byla jen zbytečnou oklikou. Umění ve své smyslově orientované podstatě jim nabízí jedinečnou možnost terapeutické pomoci. Spolupráce s ateliérem KREAT byla ukončena na konci května 2020 a také s Divadlem Klauniky. V návaznosti byly započaty nové spolupráce, které jsou již v plném nasazení.

Posilujeme náš tým!

V polovině letošního roku navazujeme úzkou spolupráci 

s Ateliérem dušetvorby Kvark, z.s

Ateliér vznikl v roce 2017 a se věnuje se rozvoji a podpoře expresivního vyjadřování dospělých v následné psychologické, psychoterapeutické a psychiatrické péči. Začínáme výstavou Kvarku s názvem "Spolu v dívání" a vstupujeme do nové etapy existence projektu. 

Výstava představuje práce amatérských výtvarníků, kteří navštěvují výtvarnou podporu, pro dospělé se zvýšenou psychickou senzitivitou, lidem v následné psychologické, psychoterapeutické a psychiatrické péči. Sekci výtvarné podpory Kvarku téměř od jejího začátku vede MgA. Hanka Linhartová. Postupně se pod jejím citlivým vedením ustanovila skupina tvořivých lidí, kteří se rádi vidí, rádi spolu tvoří, ale i sdílejí své domácí práce. Pro mnohé z nich je výstava s názvem "Spolu v dívání" první zkušeností s prezentací vlastní tvorby. Výběr se opírá nejen o lektorskou zkušenost, ale především o atmosféru důvěry, která v sekci výtvarné podpory vznikla a díky které dali výtvarníci nahlédnout do "svých domácích šuplíků", vychází z předpokladu, že potřeba výtvarného projevu může být čistě potřebou duše. Vzdělání a výtvarný talent nemusí být vždy jen předmětem obživy nebo komerčního uchopení. Najdete zde tedy jak práce vzniklé letos při společné práci v ateliéru, tak i velmi intimní kresby a malby, které vznikaly čistě z pohnutek duše, z volání po ustanovování vlastní osobní integrity toho kterého autora. Někdo potřebuje více se uchylovat k formě, jiný potřebuje formální stránku rozbourat a jít pro něj novou cestou. Z pohledu hledání duševní rovnováhy jsou oba póly rovnocenné.

Tisková zpráva vztahující se k navázání nové spolupráce a k připravované výstavě ke stažení.

FUNGUJEME!

Od 25. 5. 2020 opět fungujeme v plném nasazení. Všichni se moc těšíme na tréninkovou kavárnu a veškeré aktivity, které nabízíme jak našim klientům, tak veřejnosti.

Klub Art 13 - spolu v umění

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0011187

Jedeme v tom spolu.

Komunitní centrum Klub Art 13 vzniklo proto, aby pomáhalo osobám s mentálním handicapem a jejich rodinám. Název "spolu v umění" naznačuje, že tvoříme veřejně prospěšný projekt na němž se podílí veřejnost, umělci, partnerské organizace a místní samospráva.

Jsme místem setkávání dvou světů, které se prolínají pomocí umění a umožňujeme vést vzájemný dialog, který je možný nastolit skrze proces tvoření, neboť umělecká tvorba tak, jako sen odhaluje motivy jednání a skryté tužby prostřednictvím obrazných symbolů. V případě osob s mentálním handicapem by racionální cesta byla jen zbytečnou oklikou. Umění ve své smyslově orientované podstatě jim nabízí jedinečnou možnost terapeutické pomoci.

Posláním centra je rozvoj člověka s mentálním a psychickým handicapem, kde klademe důraz na využívání přirozených možností a schopností těchto lidí a jejich zapojení do běžného života společnosti. Těmto lidem dáváme příležitost podílet se na budování společenství, ve kterém mohou pracovat i žít. Skrze terapii uměním mohou lépe nahlédnout svět, který je obklopuje. Společně hrajeme divadlo, tvoříme obrazy a další výtvarné práce, pořádáme výstavy a audiovizuální produkce. Trénujeme sociální kontakty a rozvíjíme pracovní návyky.

Dáváme našim přátelům s handicapem možnost více porozumět věcem a jevům kolem sebe, lépe porozumět sám sobě, zvýšit sebevědomí také možností zapojit se do pracovního tréninku v galerii a kavárně:

 • Arteterapie a dramaterapie působí příznivě na koncentraci, zručnost, pozitivní myšlení.
 • Podporujeme tvořivost a socializaci.
 • Rozvíjíme komunikaci a spolupráci.
 • Dáváme radost a posilňujeme vědomí vlastní hodnoty.
 • Posilujeme sebeuvědomění a sebedůvěru.
 • Zvyšujeme kapacitu, aby vlastními silami zlepšili svou životní úroveň.
 • Odstraňujeme bariéry a potíže, které jim zabraňují v uplatnění se na trhu práce.
 • Rozvíjíme schopnosti, které vedou k uplatnění v pracovním procesu.

Tréninková kavárna s uměleckým klubem:

Otevřeli jsme originální a příjemnou kavárnu inspirovanou prostředím zážitkových uměleckých klubů s galerií. V nabídce najdete skvělá vína z moravských vinic a dobroty k zakousnutí. Nechybí skvělá káva a dobré čaje, a tak si každý přijde na své. Návštěvou naší kavárny potěšíte nejen své chuťové buňky, ale také podpoříte dobrou věc.

Kavárna je zaměřena na trénink pracovních dovedností a nácvik zvládání pracovní zátěže srovnatelné se zaměstnáním v běžných podmínkách. Uživatelé, z řad osob s mentálním handicapem, užívají služeb komunitního centra za podpory asistentů nácvikových míst a mají možnost naučit se zvládat i obtížné a stresové situace. V rámci tréninkového pracovního programu, v prostorách uměleckého klubu s galerií a kavárnou, se osoby z cílové skupiny podílí na provozu galerie, a to nejen ve smyslu obsluhy hostů a technickém zajištění vernisáží (a jiných akcí, pořádaných v galerii), tzn. příprava občerstvení, instalace výstav, úprava prostorů, úklid, ale rovněž v rolích moderátorů a kurátorů výstav, herců v rámci chystaných divadelních představení, výtvarníků, scénografů apod.

Všechny výše zmíněné dílny jsou určeny pro osoby s mentálním handicapem a díky projektovému zajištění jsou zcela bezplatné. Je možné navštěvovat všechny dílny současně, nebo si vybrat pouze některé z nich. Zapojte se a staňte se součástí naší komunity přátel osob s mentálním a duševním handicapem.

 • Termín realizace: 1. 6. 2019 - 29. 5. 2021
 • Místo realizace: Jihomoravský kraj
 • Místo dopadu: Jihomoravský kraj
 • Cílová skupina: Osoby se zdravotním a mentálním handicapem

Stojí za to být spolu v umění a mít útulný prostor, kam se budete rádi vracet, kde vám bude dobře a kde si můžete "dobít energii" v dnešním hektickém světě.

Centrum slouží v souladu s potřebami místních obyvatel ke kulturním činnostem (galerie, výstavy, audiovizuální produkce, autorské čtení, divadlo) a socializačním aktivitám (arteterapie a teatroterapie), k činnostem uměleckého klubu a provozu integrační tréninkové kavárny. Utváříme prostředí, kde jsou realizovány aktivizační aktivity pro cílovou skupinu a současně je zde kontaktní místo pro další spolupracující organizace, včetně participace veřejnosti. 


Umělecké terapie:

Od začátku září 2019 pořádáme pravidelné dílny z oblasti kreativních terapií. Několikrát týdně jsou otevřeny arteterapeutické dílny (výtvarné a grafické), které vedou zkušení lektoři a uznávaní umělci a teatroterapeutické workshopy (divadelní aktivity) pod vedením zkušených dramaterapeutů a herců. Nedílnou součástí těchto arteterapeutických aktivit je rovněž prezentace umělecké tvorby osob s mentálním handicapem široké veřejnosti (realizace výstav a divadelních představení).