Klub Art13 - spolu v umění

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (dále jen "OPZ") a ze státního rozpočtu ČR. Jedná se o projekt Brněnské metropolitní oblasti ITI v rámci opatření strategie D.1: Zkvalitnění a rozvoj sítě sociálních a návazných služeb v tematické sociální oblasti. Název projektu ,,Klub Art13 - spolu v umění". Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0011187.

Aktuální program

Online výstava - Výhledy do duše


Výstava autorů s mentálním, či duševním postižením.

Pusťte si výstavu online 25. 1. 2021 ve 14.00 hod. Nalaďte si YouTube kanál Klub Art13 - spolu v umění. Podívejte se na katalog k výstavě 25. 1. 2021. ve 14.00 hod.

Komentovaná prohlídka s lektory výtvarné a grafické dílny.

Výstava - "Výhledy do duše". Rozhovor s klientem Pavlem.

Článek Zpravodaje městské části Brno - střed.

Video katalog k výstavě - Výhledy do duše

Katalog k výstavě ke stažení

Virtuální prohlídka výstavy

Vážení klienti projektu klubu Art13 - spolu v umění. V našem novém videu dramatické dílny lektorka Tat'jána předvede některá cvičení na rozvoj dýchání, hlasu a smyslu pro rytmus. Pojďme společně udělat další krok k divadlu, hudbě a zpěvu. Dramaterapeutické postupy pod vedením Taťjány Poulíkové Kazanovič.


Plánuje se workshop na hudební téma ve spolupráci s hudebníkem Radimem Hanouskem - Malujeme hudbu. Vzniká tak další zajímavá spolupráce, kterou bude moci veřejnost shlédnout v měsíci říjnu. Tento zajímavý počin zaměřený na osoby s mentálním, či duševním postižením je vyjímečný svým pojetím. Z celé akce bude zpracován videozáznam a k vidění bude fotodokumentace, která se bude prezentovat online. Celá akce bude zaznamenána na videovýstup. Radim Hanousek již pátým rokem organizuje workshopy pro děti a dospělé na téma improvizace a grafické partitury. Nabízí možnost vnímat hudbu jako sebevyjádření, s důrazem na vnímání reálného zvukového i vizuálního světa, emoce, kreativitu a spolupráci. Důležitou součástí workshopů je propojení hudby a výtvarného umění a spolupráce s výjimečnými výtvarníky.

Předávání dárečků a PF.

Vánoční překvapení pro klienty komunitního centra v podobě lahodného cukroví, které připravila Manažerka tréninkového pracoviště Renata. Při osobních předáních panovala milá a vstřícná atmosféra blížících se svátků. 

Děkujeme vám, naši milí klienti, za spolupráci, přátelství a věrnost v roce 2020. Těšíme se, že naše vzájemná spolupráce bude zase od ledna pokračovat a užijeme se společně v našem komunitním centru. Přejeme vám všem veselé prožití vánočních svátků a hodně štěstí a radosti v novém roce 2021. Celý náš kreativní tým KlubArt 13 - spolu v umění. (Jiřina, Miriam, Kateřina, Irena, Taťána, Renata, Lucie, Miloš, Laco, Táňa a Jiří)

Příprava na výstavu - Výhledy do duše

Příprava výstavy "Výhledy do duše". Nabízíme vám náhled do zákulisí přípravy a instalace I. části výstavy výtvarných prací našich přátel s handicapem. Své umění naši přátelé tvoří ve Výtvarném ateliéru komunitního centra KlubArt 13 - spolu v umění. Vystavujícími umělci jsou klienti, kteří se pravidelně účastní arteterapeutických dílen, pod vedením vedoucí ateliéru Ireny Iškievové, arteterapeuta Laco Garaje a za asistence Lucie Smějsové. Samotné výtvarné tvoření rozvíjí u klientů ateliéru jejich kreativitu, výtvarnou a zručnost, estetické vnímání, komunikaci a spolupráci. Díla zobrazují jejich vnitřní svět, jejich traumatizujícími zážitky, nebo naopak okamžiky radosti, zaznamenávají svými díly svoji vlastní existenci. Vytvářejí magické obrazy s lehkostí a naivitou sobě vlastní. Jsou to vlastně vhledy do jejich duše, pomocí symbolů a námětů v obrazech, kterými jsou krajina, andělé, smrt, zvířata, portréty, a často ilustrace emocionálních stavů jednotlivých autorů. Instalaci výstavy se věnuje naše galeristka a manažerka publicity, Kateřina Dubovcová. Kompletní instalace výstavy bude zakončena v lednu. Výstava bude prezentována online a zpřístupněna veřejnosti, pokud PES dovolí, aby mohla být galerie v lednu otevřena. 

Divadelní a dramatická dílna.

Pozor! Spustili jsme dramatickou dílnu, na kterou jste se dlouhou těšili. Podívejte se na ukázkovou hodinu, kde uvidíte, jak náš František, člen této dílny, zkouší herecký trénink, etudu a učí se dramaterapeutické postupy. Přijdťe mezi nás, rádi Vás každé pondělí v 15.00 uvítáme, dílna je otevřena osobám s mentálním, či duševním postižením. Neváhejte nás kontaktovat a v novém roce se potkáme, už teď se na Vás těšíme.  

Krok do fantazie. Online výuka.

Taťjána a její výukové video. Kombinovaná Online lekce Rozcvička.

Úkoly:

1) Zvládnutí komplexu psychofyzických her a cvičení.

2) Vývoj emoční sféry studentů.

3) Rozvoj kreativní představivosti studentů. Když vstupuješ na cestu herectví, to je důležitý rozvíjet sebe z různých stránek. Proto se během lekci snažíme vzít velký obsah cvičení a malými kroky jít kupředu.

1. Rozcvička tvářových svalů. Trubička - úsměv. Kreslíme trubičkou kruh. Žvýkáme jazyk jako žvýkačku. Dosáhnout jazykem nosu. Nafoukneme pusu.

2. Dýchaní Nafoukneme břicho, se zvukem s plynule vyfoukneme vzduch. Nafoukneme břicho, se zvukem f s přerušením vyfoukneme vzduch. Opakujte: MI-ME-MA-MO-MU-MY nízko, vysoko, přechod od nízkého do vysokého.

3. Dikce. Petr Fletr pletl svetr.

4. Intonace. Je to smutná zprava o Petrovi. Úžasná zprava. Tajemství.

5. Pohyb těla. Zkusím zatnout pěstí, tělo - zatím uvolnit je. Protahujeme se. Loutkové panenky.

6. Představivost. Stop - činnost. Představíme si, že jsme zmrzlina. Objevilo se slunce. Zmrzlina se rozpouštěla.

7. Paměť´. Kdy jste jedli zmrzlinu. Jaká byla chuť. Jaké počasí bylo? Byli jste sami? Co jste měli na sobě.

Videozáznam zpracovala: Kateřina Dubovcová, Publicity Manager v projektu.

Období nouzového stavu s sebou nese celou řadu omezení a některá z nich se týkají také provozu našeho komunitního centra. Přesto se snažíme být našim klientům co nejblíž a v rámci omezeného režimu jim současnou situaci co nejvíce ulehčit. Zajišťujeme kontakt s nimi alespoň pomocí moderních technologií (videohovory), či se snažíme o jakoukoli vhodnou uměleckou aktivizaci individuálního charakteru. A tak máme pro naše klienty, ale i další zájemce, ukázku výtvarné lekce online. Vedoucí výtvarného ateliéru Irena vás inspiruje k tvorbě a předává kreativní úkoly. Rozviňte svou fantazii a zkuste si vyrobit vlastnoruční razítko.  

Komunitní centrum i v nelehké době nouzového stavu chce svým klientům být nablízku. Nemůžeme společně tvořit umění avšak chceme být v kontaktu, proto jsme připravili ukázku divadelní lekce online. Ponořte se spolu s Taťjánou do malých i velkých úkolů. Zkuste a rozvíjet fantazii.

Ukázka aktivizace klientů komunitního centra v rámci nácviku na tréninkovém pracovišti. individuální přístup je doménou všech pracovní činností, kterým se klienti věnují.

MALUJEME HUDBU

Ve spolupráci s hudebníkem Radimem Hanouskem se propojily dva světy...hudební a výtvarný. Výjimečná atmosféra, kterou umocnila tvorba autorů s mentálním, či duševním postižením. Pod vedením lektorky výtvarné a grafické dílny Ireny Iškievové a s asistencí Lucie Smějsové vytvořily aktéři workshopu zajímavá díla. Velmi děkujeme Radimovi a dalším muzikantům za spolupráci, hudební kreace a báječnou atmosféru. I když byl počet zúčastněných omezen, všichni si to s radostí užili.Fotodokumentace: Kateřina Dubovcová - Manažer Publicity projektu

Individuální přístup ke klientům, online podpora!

Odkaz na fotogalerii z akce viz níže: 


Některé v minulosti akce

Komentovaná prohlídka - výstava prací výtvarníků s mentálním nebo psychickým handicapem v sále České spořitelny v Brně - 24/2/2020


KlubArt 13 - spolu v umění. Dramaťáček ve spolupráci s ateliérem KREAT připravili v sále České spořitelny pravidelný pořad věnovaný osobám s mentálním handicapem.