Divadelní sekce - drama/teatroterapie

Divadelní spolek Brno byl založen roku 1990. Hlavní činností Spolku je pořádání kulturních akcí: divadelních a hudebních festivalů, divadelních divadelních a divadelně-integračních workshopů a výtvarných sympozií. Vedle ryze pořadatelské činnosti se členové Spolku obvykle umělecky podílí na tvorbě programů (režijní, dramaturgická, herecká činnost). 50% členů Divadelního spolku Brno tvoří občané s mentálním handicapem, proto také veškerá činnost Divadelního spolku úzce souvisí s integračními aktivitami. Veškeré výše jmenované aktivity Spolku se vždy dějí za přímé účasti mentálně handicapovaných členů spolku.