Klub Art13 - spolu v umění

Jedeme v tom spolu.

Komunitní centrum Klub Art13 vzniklo proto, aby pomáhalo osobám s mentálním handicapem a jejich rodinám. Název "spolu v umění" naznačuje, že tvoříme veřejně prospěšný projekt na němž se podílí veřejnost, umělci, partnerské organizace a místní samospráva.

Jsme místem setkávání dvou světů, které se prolínají pomocí umění a umožňujeme vést vzájemný dialog, který je možný nastolit skrze proces tvoření, neboť umělecká tvorba tak, jako sen odhaluje motivy jednání a skryté tužby prostřednictvím obrazných symbolů. V případě osob s mentálním handicapem by racionální cesta byla jen zbytečnou oklikou. Umění ve své smyslově orientované podstatě jim nabízí jedinečnou možnost terapeutické pomoci.

Posláním centra je rozvoj člověka s mentálním a psychickým handicapem, kde klademe důraz na využívání přirozených možností a schopností těchto lidí a jejich zapojení do běžného života společnosti. Těmto lidem dáváme příležitost podílet se na budování společenství, ve kterém mohou pracovat i žít. Skrze terapii uměním mohou lépe nahlédnout svět, který je obklopuje. Společně hrajeme divadlo, tvoříme obrazy a další výtvarné práce, pořádáme výstavy a audiovizuální produkce. Trénujeme sociální kontakty a rozvíjíme pracovní návyky.

Dáváme našim přátelům s handicapem možnost více porozumět věcem a jevům kolem sebe, lépe porozumět sám sobě, zvýšit sebevědomí také možností zapojit se do pracovního tréninku v galerii a kavárně:

  • Arteterapie a dramaterapie působí příznivě na koncentraci, zručnost, pozitivní myšlení.
  • Podporujeme tvořivost a socializaci.
  • Rozvíjíme komunikaci a spolupráci.
  • Dáváme radost a posilňujeme vědomí vlastní hodnoty.
  • Posilujeme sebeuvědomění a sebedůvěru.
  • Zvyšujeme kapacitu, aby vlastními silami zlepšili svou životní úroveň.
  • Odstraňujeme bariéry a potíže, které jim zabraňují v uplatnění se na trhu práce.
  • Rozvíjíme schopnosti, které vedou k uplatnění v pracovním procesu.

Tréninková kavárna s uměleckým klubem:

Otevřeli jsme originální a příjemnou kavárnu inspirovanou prostředím zážitkových uměleckých klubů s galerií. V nabídce najdete skvělá vína z moravských vinic a dobroty k zakousnutí. Nechybí skvělá káva a dobré čaje, a tak si každý přijde na své. Návštěvou naší kavárny potěšíte nejen své chuťové buňky, ale také podpoříte dobrou věc.

Kavárna je zaměřena na trénink pracovních dovedností a nácvik zvládání pracovní zátěže srovnatelné se zaměstnáním v běžných podmínkách. Uživatelé, z řad osob s mentálním handicapem, užívají služeb komunitního centra za podpory asistentů nácvikových míst a mají možnost naučit se zvládat i obtížné a stresové situace. V rámci tréninkového pracovního programu, v prostorách uměleckého klubu s galerií a kavárnou, se osoby z cílové skupiny podílí na provozu galerie, a to nejen ve smyslu obsluhy hostů a technickém zajištění vernisáží (a jiných akcí, pořádaných v galerii), tzn. příprava občerstvení, instalace výstav, úprava prostorů, úklid, ale rovněž v rolích moderátorů a kurátorů výstav, herců v rámci chystaných divadelních představení, výtvarníků, scénografů apod.

Všechny výše zmíněné dílny jsou určeny pro osoby s mentálním handicapem a díky projektovému zajištění jsou zcela bezplatné. Je možné navštěvovat všechny dílny současně, nebo si vybrat pouze některé z nich. Zapojte se a staňte se součástí naší komunity přátel osob s mentálním a duševním handicapem.

Stojí za to být spolu v umění a mít útulný prostor, kam se budete rádi vracet, kde vám bude dobře a kde si můžete "dobít energii" v dnešním hektickém světě.

Centrum slouží v souladu s potřebami místních obyvatel ke kulturním činnostem (galerie, výstavy, audiovizuální produkce, autorské čtení, divadlo) a socializačním aktivitám (arteterapie a teatroterapie), k činnostem uměleckého klubu a provozu integrační tréninkové kavárny. Utváříme prostředí, kde jsou realizovány aktivizační aktivity pro cílovou skupinu a současně je zde kontaktní místo pro další spolupracující organizace, včetně participace veřejnosti. 


Umělecké terapie:

Od začátku září 2019 pořádáme pravidelné dílny z oblasti kreativních terapií. Několikrát týdně jsou otevřeny arteterapeutické dílny (výtvarné a grafické), které vedou zkušení lektoři a uznávaní umělci a teatroterapeutické workshopy (divadelní aktivity) pod vedením zkušených dramaterapeutů a herců. Nedílnou součástí těchto arteterapeutických aktivit je rovněž prezentace umělecké tvorby osob s mentálním handicapem široké veřejnosti (realizace výstav a divadelních představení).