Dovolujeme si Vás pozvat na druhý kulatý stůl v rámci sociálně-aktivizačního projektu.


KDY: 2. července 2020 v 15.00 hodin

KDE: Komunitní centrum Klub Art 13 - spolu v umění, Panská 13, Brno

Program:

  • Vstupní informace o projektu.
  • Aktivizace mentálně handicapovaných osob pomocí uměleckých aktivit (arteterapie a dramaterapie).
  • Tréninkového zaměstnávání v kavárně.
  • Participace osob s mentálním, či duševním handicapem na výstavní a divadelní činnosti.
  • Možnosti spolupráce a výměna zkušeností účastníků kulatého stolu.

Praktická ukázka aktivizační práce s osobami s mentálním, či duševním, handicapem.

Nabídneme Vám drobné občerstvení a ukončení u sklenky vína.

Těšíme se na vás!

Klub Art 13 - spolu v umění, Panská 13, Brno.


KULATÝ STŮL

PREZENTACE PROJEKTU NA BRNĚNSKÉ RADNICI

Dne 20. června 2019 se ve společenském sále radnice městské části Brno-střed uskutečnil zahajovací kulatý stůl k novému projektu naší společnosti Regionpartner o.p.s. Integračně zaměřený projekt s názvem KlubArt13 - spolu v umění je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (dále jen "OPZ") a ze státního rozpočtu ČR. Jedná se o projekt Brněnské metropolitní oblasti ITI v rámci opatření strategie D.1: Zkvalitnění a rozvoj sítě sociálních a návazných služeb v tematické sociální oblasti. Kulatý stůl byl otevřen široké veřejnosti, rovněž představitelům místní samosprávy, novinářům, ale zejména zástupcům z řad vedení institucí, jejichž klientelu tvoří právě cílová skupina, na niž se projekt zaměřuje, tj. lidé s mentálním handicapem.

Představeny byly chystané integrační aktivity projektu, jež se budou uskutečňovat především v prostorách Galerie Třináctka v objektu Staré radnice na Panské 13. Mluvčími projektu byli Kateřina Dubovcová, která se ujala úvodního slova, a Ing. Jiří Ciboch, jenž prezentoval cíle a poslání nového projektu.

O konkrétní jeho náplni pak podrobněji promluvili zástupci partnerských organizací, Mgr. Monika Homolová a Mgr. Zuzana Perůtková za DIVADELNÍ SPOLEK BRNO o chystaných dílnách drama - a teatroterapie, a ředitel společnosti Kunštát PROFUTURO, o.p.s., Antonín Krejčíř za Ateliér KreAt a dále uznávaná malířka Miroslava Oberreiterová o přípravě aktivit arteterapeutických. Hlavním cílem projektu je vytvoření komunitního centra pro osoby s mentálním postižením. Pro toto nově vzniklé komunitní centrum budou stěžejní následující 3 aktivity: již zmiňované dílny arteterapie a dílny drama - a teatroterapie. Na tyto umělecky zaměřené terapeutické dílny, které budou otevřeny pravidelným účastníkům s mentálním postižením, následně naváže tréninkový pracovní program v kreativním uměleckém prostředí Galerie Třináctka. V současné době tedy naše společnost zahajuje nábor frekventantů do těchto sekcí, které se naplno rozběhnou od září tohoto roku.

Ateliér KreAt pod taktovkou Antonína Krejčíře představil ve svém vystoupení krátká videa, kde zazněla moudrá slova lektorů a jsou vidět práce handicapovaných. BEST OF ART BRUT a ukázka dobré praxe v podobě CREAHM 2012 byla obohacením celé akce. DIVADELNÍ SPOLEK BRNO v zastoupení Moniky Homolové přichystal ukázku z divadelní integrační inscenace brněnského Divadla Klauniky. Představena byla ukázka z Inscenace s názvem Voličská kampaň Strany mírného pokroku v mezích zákona tedy přírodního. V rolích poslanců Strany zde vystupují členové divadla společně s lidmi s mentálním handicapem. Jejich výstupy jsou výsledkem jejich osobní invence a s každým novým představením se více či méně mění.