Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (dále jen "OPZ") a ze státního rozpočtu ČR.

Jedná se o projekt Brněnské metropolitní oblasti ITI v rámci opatření strategie D.1: Zkvalitnění a rozvoj sítě sociálních a návazných služeb v tematické sociální oblasti.


Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0011187

Název: Klub Art 13 - spolu v umění

POSKYTNUTÉ ZÁŠTITY + REFERENCE

Spolupracovníci a podporovatelé Klub Art 13 - spolu v umění. Níže ke stažení.

Záštita primátorky města Brna. Níže ke stažení.

Záštita starosty Brno střed. Níže ke stažení.

PARTNEŘI PROJEKTU