Komunitní centrum KlubArt 13 - spolu v umění


Vážení a milí přátelé,

od 1. 6. 2019 zahajujeme nový projekt se sociálním zaměřením na osoby s mentálním handicapem a jejich postupné začlenění do společnosti - KlubArt 13 - spolu v umění. Jsme velmi potěšeni, že můžeme navázat na léta praxe a kreativity, které jsme společně v Galerii 13 vytvářeli. Těšit se můžete nejen na pravidelnou otvírací dobu, ale i na spoustu nových akcí. V naší tréningovém pracovišti v galerii se můžete těšit na báječnou obsluhu a lahodné pochutiny :-) Pevně věříme, že naše aktivity spojené s projektem budou obohacením nejen pro naše kamarády s mentálním handicapem, ale také širší veřejnost. Připravují se výstavy, workshopy a zajímavá setkání, o kterých Vás budeme pravidelně informovat!


Jsme stále aktivní v individuálním přístupu ke klientům. Pracovní setkání a rozhovor s Vladimírem, klientem našeho komunitního centra. Jsme moc rádi, že můžeme společně tvořit, pracovat a rozdávat úsměvy i v této těžké době.

Lucie Munclingerová- Smějsová

Po dobu krize, která nás všechny postihla šije roušky pro dobrovolné hasiče v Nenkovicích, kde působí její manžel jako dobrovolný hasič. Linoryt Floriána, jejich patrona visí v prostorách v Nenkovicích. Téma, které si zvolila pro klienty je "hasiči a volná tvorba". Dále pracuje také na zadání našeho lektora výtvarné dílny Laco Garaje, s úkolem kresby svého portrétu tužkou.

Klub Art 13 - spolu v umění. Komunitní centrum v režimu nouzového stavu. Jaké máme plány? Tvoříme, pracujeme! Komunitní centrum přistupuje ke klientům individuálně. Jsme stále online! 

Pod vedením Ladislava Garaje se pravidelně setkáváme v našem komunitním centru v projektu KlubArt 13 - spolu v umění. Jsme ve stálém kontaktu s našimi klienty. Snažíme se propojovat činnosti, kterým se věnujeme doma pomocí online technik. Jisté ale je, jak moc se těšíme až budeme moci opět všichni společně tvořit, radovat se a komunikovat u nás na 13!


Březen 2020. Výstava fotografií osob s mentálním nebo psychickým handicapem. 

Promo videa

Autor: Kateřina DUBOVCOVÁ

Marketing - Publicity Manager projektu


Informační letáky komunitního centra ke stažení

Film


FILM

Jde o aktivitu s využitím dokumentárního filmu, která pomáhá odtabuizovat téma lidí s psychickým a duševním handicapem, kteří žijí vedle nás. Diváci mají možnost si jasněji uvědomit, že o kvalitě člověka nesvědčí jen jeho inteligence a dosažené vzdělání, ale i schopnost soucítit, ochota pracovat a myslet na druhé. Vznikl kreativní dokument, který je zajímavým počinem s individuálním přístupem, který vznikl ve spolupráci Vladimíra Procházky (klient z cílové skupiny projektu centra) a Kateřiny Dubovcové (manažerky publicity projektu, fotografky a grafičky). Film sestává ze čtyř příběhů a autorem námětu je handicapovaný Vladimír, který oslovil Kateřinu s prosbou o pomoc s realizací tohoto dokumentu. Ve vzájemné spolupráci tak Vladimír a Kateřina vytvořili inspirativní dílo, které bude mít premiéru v rámci dernisáže výstavy " SPOLU V UMĚNÍ" na konci května. Příběh Vladimíra je velmi silný a poučný. Několik let se potýkal s náročným onemocněním, sociální fóbií a teprve za pomoci odborníků se jeho stav zlepšil. Tento jeho prožitek dal impuls vzniku tematicky vyhraněného dokumentu pohledem handicapovaného člověka a jeho denního života a Vladimír část tohoto dokumentu sám točil. Kateřina natáčela na druhou kamerou, dokument doplnila fotografiemi, které účelně doplňují obraz Vladimíra, a provedla střih všech záběrů. Celková stopáž dokumentu je 40 minut. Čas věnovaný tvorbě dokumentu lze považovat za přínosný osobní počin Vladimíra a Kateřiny, který, mimo jiné, dokládá důležitost navázání vztahu důvěry mezi klientem a lektorem. Film lze s úspěchem použít kdykoli, kdy budeme veřejnosti prezentovat možnosti a tvorbu osob s duševním a psychickým handicapem, ale i když narazíme na téma hodnoty, empatie, emoční inteligence, nebo mezilidské vztahy. Dokument je motivační nejen pro naše klienty s handicapem, ale i pro další. Těšíme se na ohlasy k tomuto filmu, což bude pro nás velkou radostí a podnětem k pokračování tvorby.

Co je u nás nového? 

Tvoříme, pracujeme doma! Těsně před vyhlášením nouzového stavu a nařízení karantény vládou ČR jsme stihli uspořádat krásnou akci u nás na 13. Když jsem se dnes vracela k tomuto dni, který byl velmi hektický, zmocnil se mě hřejivý pocit vděčnosti. Všem kolegům, přátelům, a všem zúčastněným, kteří se nejen podíleli na přípravě, ale i těm, co za námi přišli. Pevně věřím, že se brzy opět sejdeme v našem komunitním centru a budeme tvořit, mluvit, radovat se. Ještě jednou všem děkuji za přízeň! 

Kateřina DUBOVCOVÁ - Publicity Manager projektu

Jsme stále aktivní v činnostech, které stále zdokonalujeme. Vzhledem ke stávající situaci a nařízením vlády nemůžeme mít otevřeno. Nicméně individuálním přístupem ke klientům i nadále plníme dané úkoly. Velmi se těšíme na čas, kdy se budeme opět moci setkat v naší galerii.  

Ukončení výstavy Klub Art 13 - spolu v umění. 

Tradiční a netradiční malířské techniky pod vedením Ladislava Garaje. Skvělá a přínosná atmosféra v komunitním centru Klub Art 13 - spolu v umění.

Komentovaná prohlídka - výstava prací výtvarníků s mentálním nebo psychickým handicapem v sále České spořitelny v Brně.

24/2/2020 

KlubArt 13 - spolu v umění. Dramaťáček ve spolupráci s ateliérem KREAT připravili v sále České spořitelny pravidelný pořad věnovaný osobám s mentálním handicapem.

Pozvánky na akce


Projekt a výstava: Spolu v umění - Spolu v dívání

ve 1. a 2. patře Komunitního centra Klub Art 13, Panská 13, Brno 60200

Vernisáž: 2.7. 2020 v 16 hodin

Výstava potrvá do 3. září 2020

Výstava je v době prázdnin otevřena v tyto dny: úterý a čtvrtek - 10.00 - 19.00 hodin.
12/3/2020 zahájení výstavy fotografií osob s mentálním handicapem. Ukázka z drama/terapeutické dílny pod vedením Jiřího Priesnitze. Fotografie a výstavu připravila Kateřina Dubovcová - Marketing Publicity Manager projektu.


12/12/2019 zahajujeme výstavu prací mentálně handicapovaných autorů, kteří pravidelně tvoří v našem komunitním centru na Panské 13.Zajímavý pořad nejen pro mentálně handicapované - NĚKDO STOJÍ U DVEŘÍ tentokrát proběhne v sále České spořitelny na Jánské ul. v Brně. 


Tři divadelní představení v podání DIVADLA KLAUNIKY BRNO spolu s mentálně handicapovanými. Přijďte zažít neobyčejný zážitek!

V měsíci září - říjen 2019 bude k vidění ve 2. patře komunitního centra KlubArt 13 - spolu v umění výstava prací výtvarníků s mentálním nebo psychickým handicapem s názvem ART BRUT BRNO. Přijďte se podívat! 

Videoreportáž - Divadelní spolek Brno, KlubArt 13 - Spolu v umění

https://www.youtube.com/watch?v=5jRV37Vk6bM


5/9/2019 od 16.00 hodin. Den otevřených dveří - KlubArt 13 - spolu v umění. Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří nově otevřeného komunitního centra v rámci integračního projektu KlubArt 13 - spolu v umění, který se zaměřuje na podporu lidí s mentálním handicapem. 

Seznámíte se všemi důležitými informacemi o arteterapeutických (výtvarných a divadelních) workshopech a následném tréninkovém zaměstnávání lidí s mentálním postižením. Můžete se zeptat na všechno, co Vás zajímá v souvislosti s tímto projektem. Potkáte se s vedoucími terapeutických workshopů, kterými jsou uznávaní umělci z výtvarného Ateliéru KreAt a členové Divadla Klauniky Brno. 


Den otevřených dveří, pozvánky akce
Den otevřených dveří, pozvánky akce

27. srpna - 3. září 2019 - Workshop: Spolu v umění s výtvarníky s handicapem /počátek workshopu v Místodržitelském paláci, Moravské náměstí 1A/ - workshop je otevřen všem zájemcům o výtvarnou tvorbu z řad lidí s mentálním handicapem. Probíhat bude v různých prostorách, včetně plenéru. Součástí workshopu je rovněž projekce filmů z přehlídky Art brut film Olomouc 2019: Soukromé ráje, dvě vernisáže a další doprovodný program určený nejen účastníkům workshopu, ale i zájemcům z řad veřejnosti. V rámci projektu KlubArt 13 pořádá Atelier KreAt.


Workshop - spolu v umění, pozvánky akce
Workshop - spolu v umění, pozvánky akce

Workshop - spolu v umění, Místodržitelský palác. Fotograf: Kateřina Dubovcová

28. srpna 2019 - Vernisáž výstavy Atelieru KreAt nazvané UMĚNÍM SPOLU /Galerie KlubArt 13, Panská 13/ - výstava prací výtvarníků s mentálním nebo psychickým handicapem.

Vernisáž výstavy - pozvánky akce
Vernisáž výstavy - pozvánky akce

Instalace výstavy - spolu v umění, KlubArt 13, Panská 13 Brno. 

Fotograf: Lubomír Štecko - Bratislava

Vernisáž - SPOLU V UMĚNÍ, KlubArt 13, Panská 13 Brno. Fotograf: Kateřina Dubovcová 

Pozvánky na akce