Aktuální program

Plánuje se workshop na hudební téma ve spolupráci s hudebníkem Radimem Hanouskem - Malujeme hudbu. Vzniká tak další zajímavá spolupráce, kterou bude moci veřejnost shlédnout v měsíci říjnu. Tento zajímavý počin zaměřený na osoby s mentálním, či duševním postižením je vyjímečný svým pojetím. Z celé akce bude zpracován videozáznam a k vidění bude fotodokumentace, která se bude prezentovat online. Celá akce bude zaznamenána na videovýstup. Radim Hanousek již pátým rokem organizuje workshopy pro děti a dospělé na téma improvizace a grafické partitury. Nabízí možnost vnímat hudbu jako sebevyjádření, s důrazem na vnímání reálného zvukového i vizuálního světa, emoce, kreativitu a spolupráci. Důležitou součástí workshopů je propojení hudby a výtvarného umění a spolupráce s výjimečnými výtvarníky.

Krok do fantazie. Online výuka.

Taťjána a její výukové video. Kombinovaná Online lekce Rozcvička.

Úkoly:

1) Zvládnutí komplexu psychofyzických her a cvičení.

2) Vývoj emoční sféry studentů.

3) Rozvoj kreativní představivosti studentů. Když vstupuješ na cestu herectví, to je důležitý rozvíjet sebe z různých stránek. Proto se během lekci snažíme vzít velký obsah cvičení a malými kroky jít kupředu.

1. Rozcvička tvářových svalů. Trubička - úsměv. Kreslíme trubičkou kruh. Žvýkáme jazyk jako žvýkačku. Dosáhnout jazykem nosu. Nafoukneme pusu.

2. Dýchaní Nafoukneme břicho, se zvukem s plynule vyfoukneme vzduch. Nafoukneme břicho, se zvukem f s přerušením vyfoukneme vzduch. Opakujte: MI-ME-MA-MO-MU-MY nízko, vysoko, přechod od nízkého do vysokého.

3. Dikce. Petr Fletr pletl svetr.

4. Intonace. Je to smutná zprava o Petrovi. Úžasná zprava. Tajemství.

5. Pohyb těla. Zkusím zatnout pěstí, tělo - zatím uvolnit je. Protahujeme se. Loutkové panenky.

6. Představivost. Stop - činnost. Představíme si, že jsme zmrzlina. Objevilo se slunce. Zmrzlina se rozpouštěla.

7. Paměť´. Kdy jste jedli zmrzlinu. Jaká byla chuť. Jaké počasí bylo? Byli jste sami? Co jste měli na sobě.

Videozáznam zpracovala: Kateřina Dubovcová, Publicity Manager v projektu.

Období nouzového stavu s sebou nese celou řadu omezení a některá z nich se týkají také provozu našeho komunitního centra. Přesto se snažíme být našim klientům co nejblíž a v rámci omezeného režimu jim současnou situaci co nejvíce ulehčit. Zajišťujeme kontakt s nimi alespoň pomocí moderních technologií (videohovory), či se snažíme o jakoukoli vhodnou uměleckou aktivizaci individuálního charakteru. A tak máme pro naše klienty, ale i další zájemce, ukázku výtvarné lekce online. Vedoucí výtvarného ateliéru Irena vás inspiruje k tvorbě a předává kreativní úkoly. Rozviňte svou fantazii a zkuste si vyrobit vlastnoruční razítko. 

Komunitní centrum i v nelehké době nouzového stavu chce svým klientům být nablízku. Nemůžeme společně tvořit umění avšak chceme být v kontaktu, proto jsme připravili ukázku divadelní lekce online. Ponořte se spolu s Taťjánou do malých i velkých úkolů. Zkuste a rozvíjet fantazii. 

Ukázka aktivizace klientů komunitního centra v rámci nácviku na tréninkovém pracovišti. individuální přístup je doménou všech pracovní činností, kterým se klienti věnují. 

MALUJEME HUDBU

Ve spolupráci s hudebníkem Radimem Hanouskem se propojily dva světy...hudební a výtvarný. Výjimečná atmosféra, kterou umocnila tvorba autorů s mentálním, či duševním postižením. Pod vedením lektorky výtvarné a grafické dílny Ireny Iškievové a s asistencí Lucie Smějsové vytvořily aktéři workshopu zajímavá díla. Velmi děkujeme Radimovi a dalším muzikantům za spolupráci, hudební kreace a báječnou atmosféru. I když byl počet zúčastněných omezen, všichni si to s radostí užili.Fotodokumentace: Kateřina Dubovcová - Manažer Publicity projektu

Individuální přístup ke klientům, online podpora!

Odkaz na fotogalerii z akce viz níže: 

Některé v minulosti akce

Komentovaná prohlídka - výstava prací výtvarníků s mentálním nebo psychickým handicapem v sále České spořitelny v Brně - 24/2/2020

KlubArt 13 - spolu v umění. Dramaťáček ve spolupráci s ateliérem KREAT připravili v sále České spořitelny pravidelný pořad věnovaný osobám s mentálním handicapem.